Foto van William Hoogteyling

Gebruikt bij het artikel in AD "Geinvloggers zoeken de oorlog op"

<-- Isa en Dagmar live te gast bij RTV Utrecht

Bekijk hier de afspeellijst WOII in Nieuwegein

voor de vlogs van de jonge geinvloggers en leerlingen van het ROC Defensie en Veiligheid

Isa en Dagmar bij RTV Utrecht   -->

over de  impact van vloggen :-)

Drie jonge geinvloggers starten project

“WOII in Nieuwegein”

Drie jonge geinvloggers uit Nieuwegein starten volgende week met vloggen tijdens het verplaatsen van de bunkers bij de Beatrixsluis. Esmee Koene (12), Luca van Amerongen (10) en Timo van Santen (10) gaan op hun eigen wijze betekenis geven aan het thema “vrijheid en veiligheid”. Het initiatief om via vloggen jonge mensen te betrekken bij het vertellen van oorlogsverhalen, komt van het 4 en 5 mei comité Nieuwegein en journalist Dagmar van Amerongen van YouTubekanaal Power2creatives. Zij vlogt in Nieuwegein voor meer maatschappelijke impact.

Esmee, Luca en Timo zijn speciale gasten op 22 februari om 8.15 uur bij het verplaatsen van de bunkers uit 1936: een mooi startmoment van dit vlogproject. De balans van het project wordt in mei opgemaakt tijdens de opening van de expositie in het stadhuis over de Tweede Wereldoorlog in Nieuwegein.


De jeugd betrekken bij vrijheid en veiligheid

Het comité en de professionele vlogger vonden afgelopen najaar elkaar op de beursvloer Samen voor Nieuwegein en maakten met deze samenwerking de winnende match. Marie-Louise Backhuijs van het comité: "De beleving van vrijheid en veiligheid is voor veel jonge mensen een vanzelfsprekendheid en daardoor een abstract begrip. Vrijheid en veiligheid krijgt pas echt betekenis als het er niet is. Daarover na laten denken met persoonlijke vlogs, ontmoetingen met veteranen, bekende Nederlanders, bezoeken van oorlogsmonumenten en -graven en spreken met bijvoorbeeld Syrische vluchtelingen, draagt hopelijk bij aan meer bewustwording." 


Verwondering en authenticiteit 

Dagmar van Amerongen is verantwoordelijk voor de begeleiding van het drietal: “Ik stuur ze voorbereid op pad met een heldere opdracht, maar ik ben er zeker niet altijd bij als ze gaan vloggen! Het is de bedoeling dat de jeugd vrijheid en veiligheid ervaart en dit beleeft vanuit het eigen perspectief. De jeugd in Nieuwegein kent de heilige huisjes niet. Ik wil ze de vrijheid niet ontnemen om deze te ontdekken. Al met al hoop ik op verwondering en authenticiteit en een leerzame ervaring. Ook voor mij!”


Meer verhalen in Nieuwegein

Dagmar wil na de oorlogsverhalen nog meer in beeld brengen met de geinvloggers: “Dit is wat mij betreft nog maar het begin! Met de geinvloggers wil ik een bijdrage leveren aan meer verbinding in de stad door de gastvrijheid zichtbaar te maken. Weten wie je bent en waar je vandaan komt is belangrijk. De oorlogsverhalen horen bij ons gezamenlijke verleden en is een beginpunt om met elkaar alle verhalen die daarna zijn gekomen samen onder de loep te nemen vanuit het perpectief van geinvloggers.”   

Wat is een geinvlogger?

Iemand die vlogs maakt van kleine en grote maatschappelijk initiatieven en die zelf, door deze initiatieven te filmen en te publiceren, ook een bijdrage levert aan meer NieuweGEIN.

De vlogs  zijn te bekijken op het YouTubekanaal Power2creatives van Dagmar van Amerongen.

Bekijk hier de afspeellijst om het ontstaan van het project te bekijken: "Geinvloggers" 

Bekijk hier de afspeellijst WOII in Nieuwegein

voor de vlogs van de jonge geinvloggers voor het comité 4 en 5 mei Nieuwegein.

Beste beursvloermatch 2016 

4/5 mei comite en Het vlogexperiment van sociaal ondernemer Dagmar Heijsteeg

"vloggen over vrijheid met de jeugd in Nieuwegein"

Geinvloggers over  "WOII in Nieuwegein"